Project Struikelstenen Eindhoven

In Eindhoven is het initiatief genomen om de 240 in de tweede wereldoorlog omgebrachte joodse inwoners van de stad te herdenken. Hierbij zullen kleine herdenkingstenen, zogenaamde struikelstenen, geplaatst worden in het trottoir bij de woning waar de slachtoffers woonden. Hierop staat de naam van het slachtoffer, de overlijdensdatum en de naam van het concentratiekamp. Op deze wijze wordt de herinnering aan deze gruwelijke vervolging in de tweede wereldoorlog levend gehouden en geven we de slachtoffers een naam.

Het maakt onderdeel uit van een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, die sinds 2000 meer dan 17.000 struikelstenen (Stolpersteine) heeft geplaatst in bijna 300 gemeenten in Duitsland, Oostenrijk en Hongarije. Zie www.stolpersteine.com Vanaf 2008 zijn er ook stenen door hem geplaatst in Borne, Doesburg, Amsterdam, Hilversum, Weesp, Sneek en Enschede.

In mei 2009 zijn struikelstenen geplaatst in het pad naar het kerkhof van de Grote Beek voor de 24 omgebrachte joodse patiënten van het toenmalige Rijks Krankzinnigengesticht.

Bert Jans, werkzaam op de Grote Beek, was hiervan de initiatiefnemer. Hij heeft daarna stappen ondernomen om voor alle joodse slachtoffers van Eindhoven een struikelsteen te plaatsen.

Phocas Kroon, auteur van het in 2003 uitgebrachte boekje “De joodse gemeenschap van Eindhoven 1940-1945” heeft zich bij hem aangesloten. Beiden zijn van mening dat er bij de dodenherdenking op 4 mei en de bevrijdingsherdenking op 18 september in al die jaren veel te weinig aandacht is geschonken aan wat de joodse inwoners is overkomen.

De gemeente Eindhoven heeft het project financiëel gesteund onder de voorwaarde dat bedrijfsleven en particulieren eveneens hun bijdrage leveren.

De kosten bedragen ca EUR 100,- per steen. Particulieren kunnen echter reeds struikelstenen adopteren door het storten van minimaal EUR 25,- per steen op rekening 4673819 t.n.v. Struikelstenen Eindhoven. Wil men struikelstenen adopteren voor bepaalde joodse slachtoffers, dan kan men via e-mail ph.kroon@12move.nl een slachtofferlijst opvragen en de namen bij de betaling vermelden.

Heeft u interesse in het boekje "De joodse gemeenschap van Eindhoven 1940-1945" maak dan EUR 15,- over op bankno 4673819 tnv Struikelstenen Eindhoven te Eindhoven en stuur een e-mail met uw adresgegevens tbv de verzending.Volgende pagina: Stenen adopteren